NYTORP’S FÅRGÅRD

Välkommen 

Välkommen till Nytorp’s Fårgård. Gården är belägen i vackra Bohuslän och omfattar lammproduktion, vall- och spannmålsodling samt skogsbruk. Omkring 100ha av vall, bete och spannmål brukas. Havre, Korn och Vete odlas på drygt 40ha och resten är vall för hö,ensilage och bete. 

Vår lammuppfödning består av både köttras- (Texel, Dorset) och pälsrastackor (gotlandsfår) även en produktionsgrupp av främst korsningstackor finull/dorset, texelkorsningar.

Det hela började med 4 korsningstackor 2009 och snabbt ökade intresset för detta underbara lilla djurslaget Får.

Vi har två lamningomgångar. Köttraserna/köttkorsningarna lammar i jan/feb och våra pälstackor från mitten av mars/april.

Det kött, skinn och hantverk vi säljer är självklart från gårdens egna produktion.

Vi säljer även hö, halm och lite spannmål samt har en liten gårdsförsäljning av färdigfoder och tillskott som återförsäljare för Spannex. 


Våra Får 

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång